Katarzyna Jasińska | publikacje
21649
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21649,stockholm-core-1.2.1,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Title Image

Katarzyna Jasińska | publikacje

Wykaz publikacji

 • K. Jasińska, Ochrona idei – zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, Zagadnienia prawa autorskiego, z. 93, Kraków 2006.
 • K. Jasińska (red. naukowa), A. Lejko (red. naukowa), M. Araszkiewicz (red. prowadzący), Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa. Tom III – Zobowiązania, Seria: KAZUSY/Repetytoria, Kraków 2006.
 • K. Jasińska, [w:] Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa. Tom I – Część ogólna, M. Araszkiewicz (red. prowadzący), M. Łuc (red. naukowa), M. Żak (red. naukowa); Seria: KAZUSY/Repetytoria, Kraków 2006.
 • K. Jasińska, Procedura cywilna. Seria: Testy dla studentów, Warszawa 2007 (wydanie II 2008, wydanie III 2009, wydanie IV 2010, Wydanie V 2012).
 • K. Jasińska, [w:] Komentarz do ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, K. Felchner (red.), Warszawa 2009 r.
 • K. Jasińska, [w:] Prawo własności intelektualnej. Seria: Testy dla studentów, P. Kostański (red.), D. Marek (red.), Warszawa 2008.
 • K. Jasińska, Relacja ochrony przyznanej na podstawie u.z.n.k. do wyłącznych praw własności intelektualnej na przykładzie problematyki naśladownictwa opakowań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 103, Kraków 2009.
 • K. Jasińska, „Przeciętny konsument” w świetle Dyrektywy 2005/29 oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowy a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Transformacje Prawa Prywatnego nr 4/2009.
 • K. Jasińska (red.), Aplikacja ogólna. Seria: Testy na aplikacje prawnicze, Warszawa 2009.
 • K. Jasińska, A. Lejko, Komentarz do przepisów k.p.c. o Europejskim postępowaniu transgranicznym, System Informacji Prawnej LEX.
 • K. Jasińska, A. Lejko, Komentarz do przepisów k.p.c. o elektronicznym postępowaniu upominawczym, System Informacji Prawnej LEX.
 • K. Jasińska, Komentarz dotyczący problematyki odmów refundacji podmiotom prowadzącym apteki ze środków publicznych kosztów leków wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie lub za częściową odpłatnością na podstawie recept ze względu na niespełnianie przez zrealizowane recepty wymogów formalnych, Serwis Prawo i Zdrowie.
 • K. Jasińska, Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08, System Informacji Prawnej LEX.
 • K. Jasińska, Glosa do wyroku SN z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, System Informacji Prawnej LEX.
 • K. Jasińska, Glosa do wyroku SA w Poznaniu z dnia 31 maja 2006 r., I ACa 1390/05, System Informacji Prawnej LEX.
 • K. Jasińska, Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej, Warszawa 2010.
 • K. Jasińska, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, P. Kostański (red.), Warszawa 2010.
 • K. Jasińska [w:], Aplikacja 2010. Prawo gospodarcze i handlowe, Testy V. Pytania i odpowiedzi (współautorstwo), Warszawa 2010.
 • K. Jasińska [w:] Aplikacja 2010. Prawo cywilne. Część II, Testy III. Pytania i odpowiedzi (współautorstwo), Warszawa 2010.
 • K. Jasińska, K. Felchner, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, System Informacji Prawnej LEX.
 • K. Jasińska [w:] Testy na aplikacje 2011. Tom 3 (współautorstwo), Warszawa 2011.
 • K. Jasińska [w:] Testy na aplikacje 2011. Tom 5 (współautorstwo), Warszawa 2011.
 • K. Jasińska, Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej – zagadnienia proceduralne [w:] M. Załucki (red.), Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, Warszawa 2011.
 • K. Jasińska, J. Szwaja, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14A, R. Skubisz (red.), Warszawa 2011.
 • K. Jasińska, K. Felchner, Więcej gatunków roślin na większym areale – za darmo, Rzeczpospolita z 20 grudnia 2011 r., C9.
 • K. Jasińska, J. Szwaja, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, J. Szwaja (red.), Warszawa 2013.
 • K. Jasińska, Ocena przydatności przepisów mających na celu ochronę znaków towarowych w zwalczaniu zjawiska ambush marketingu [w:] Księga Jubileuszowa Profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza, Warszawa 2013.
 • K. Jasińska, A. Lejko, European Small Claims Procedure in Poland: a step in the right direction [w:] Nanette NEUWAHL (red.), Sad HAMMAMOUN (red.), The European Small Claims Procedure and the Philosophy of Small Change, Montreal, 2014.
 • K. Jasińska, [w:] Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, M Załucki i P. Stec (red.), Warszawa 2014.
 • K. Jasińska, J. Szwaja, [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Przepisy pozakodeksowe, J. Szwaja (red.), Warszawa 2014.
 • K. Jasińska, Rozwiązanie z kierownikiem apteki umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, Farmacja Krakowska, ROK XVII/nr 3/2014.
 • K. Jasińska, Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, Farmacja Krakowska, ROK XVII/nr 4/2014.
 • K. Jasińska, Charakter roszczenia o nakazanie udzielenia informacji z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin – majątkowy czy niemajątkowy?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 124, Warszawa 2014.
 • K. Jasińska, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, P. Kostański (red.), Warszawa 2014.
 • K. Jasińska, Reklama produktów leczniczych a reklama aptek, Monitor Prawniczy 14/2014.
 • K. Jasińska, Suma przymusowa w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach z zakresu własności intelektualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 129, Warszawa 2015.
 • K. Jasińska, Firma w Kodeksie Cywilnym po rekodyfikacji: skomercjalizowane dobro osobiste?, [w:] Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego : prace jubileuszowe, Kraków 2015.
 • K. Jasińska, Zakaz reklamy aptek a opieka farmaceutyczna i programy lojalnościowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 129, Warszawa 2015.
 • K. Jasińska, Legitymacja procesowa okręgowych izb aptekarskich w postępowaniach administracyjnych dotyczących zakazu reklamy aptek, Monitor Prawniczy 9/2016.
 • K. Jasińska, J. Szwaja, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, J. Szwaja (red.), Warszawa 2016.
 • K. Jasińska, Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz, K. Felchner (red.), Warszawa 2016.
 • K. Jasińska, J. Szwaja, Mediacja w postępowaniu cywilnym: czy wciąż dobrowolna?, Monitor Prawniczy 7/2017.
 • K. Jasińska, J. Szwaja, Ustanie patentu, [w] Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A, R. Skubisz (red.), Warszawa 2017.
 • Jasińska, Artykuł 22 u.z.n.k. – zagadnienia proceduralne, czyli czy zawsze niezbędny jest pozew, [w:] P. Kostański (red.), P. Podrecki (red.), T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017.
 • K. Jasińska, Ograniczenia egzekucji sądowej z autorskich praw majątkowych, przyjęty do druku w Studiach Prawniczych: Rozprawy i Materiały, nr 2/2017.
 • K. Jasińska, Zawieszenie postępowania przed sądem ds. unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 1/2018.
 • K. Jasińska, A. Kubiak-Cyrul, W. Cyrul, J. Opiła, T. Pełech-Pilichowski, Piotr Potiopa, P. Vigolo Lauretti, Identyfikacja podmiotów prawnych w obrocie cyfrowym, Warszawa 2019.
 • K. Jasińska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, M. Załucki (red.), Warszawa 2019.
 • K. Jasińska, J. Szwaja, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, J. Szwaja (red.), Warszawa 2019.
 • K. Jasińska, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Warszawa 2020.
 • K. Jasińska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, M. Załucki (red.), Warszawa 2020
 • K. Jasińska, Czy „referendarza z Lublina” może zastąpić „sędzia robot”?, Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2020, nr 1
 • K. Jasińska, Subiektywny wybór istotnych z punktu widzenia spraw z zakresu własności intelektualnej zmian dokonanych ustawą z 4.07.2019 r. w Kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 2/2020
 • K. Jasińska, Z. Pinkalski, J. Rasiewicz, A. Sokołowska-Ławniczak, Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej, Warszawa 2021
 • K. Jasińska, Judge’s e-assistant in common courts, w: Artificial Intelligence and Human Rights, red. L.M. Martin, M. Załucki, DYKINSON EDITORIAL, 2021
 • K. Jasińska, E-rozprawa w postępowaniu cywilnym a prawo do sądu i możliwość obrony swych praw, Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2021, nr 2
 • [planowane wydanie] K. Jasińska, Artykuł 72 PrAut, czyli o micie „powracających” praw, w: In varietate concordia. Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza, Warszawa 2022
 • [planowane wydanie] K. Jasińska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, M. Załucki (red.), Warszawa 2023
 • I. Bałos, K. Jasińska, Sensum, non verba spectamus, czyli jak zapamiętamy prof. Janusza Szwaję, Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2022, nr 1