Iga Bałos | publikacje
21658
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21658,stockholm-core-1.2.1,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Title Image

Iga Bałos | publikacje

Wykaz publikacji

 • Sztuczna inteligencja i jej wynalazki – studium przypadku, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, Nr 1/2020
 • Trenowanie wybranych modeli sztucznej inteligencji a uprawnienia twórców, Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały, Nr 2/2019
 • Komentarze do art. 35[1]-35[12];36;37;39 [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, A. Michalak (red.), C.H. Beck 2019
 • Przepisy dotyczące formułowania zastrzeżeń patentowych a orzecznictwo sądów administracyjnych, Monitor Prawniczy, Nr 11/2017
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 7 kwietnia 2017 r., sygn. V CSK 349/16, Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały, Nr 2/2017
 • Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu, C.H. Beck 2017
 • Prawo własności intelektualnej a metody badań w Internecie [w:] Metody badań online, P. Siuda (red.), Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016
 • Prawo dla filmowców, Wydawnictwo Filmowe Wojciech Marzec, Warszawa 2016
 • Prawo w działalności infobrokerskiej [w:] Zawód infobroker, S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015
 • Pojęcie i ochrona tajemnicy handlowej w projekcie dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych na tle art. 11 polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [w:] Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego, P. Stec, M. Załucki (red.), Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015
 • Reklama porównawcza jako czyn nieuczciwej konkurencji w orzecznictwie polskich sądów, Monitor Prawniczy, Nr 6/2014
 • O potrzebie utworzenia stałego sądu polubownego do spraw własności przemysłowej, Przegląd Prawa Handlowego, Nr 2/2014
 • Prawo właściwe do oceny zdatności arbitrażowej sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia prawne. Tom 3. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, M. Grzybowski (red.), Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014
 • Stosowanie klauzuli porządku publicznego a drażliwe zjawiska społeczne, Monitor Prawniczy, Nr 3/2013
 • Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Nr 2/2013
 • Prawo właściwe dla rozwodu i separacji według rozporządzenia „Rzym III” oraz nowej polskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Nr 1/2012
 • Stosowanie artykułu 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich w części dotyczącej programów komputerowych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010
 • Oznaczenia przedsiębiorców. Wymogi ustawowe a postępowanie uczestników obrotu gospodarczego, Monitor Prawniczy, Nr 24/2009